Blockchain technologie als oplossing voor schuldenproblematiek?

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), gevestigd in Leeuwarden, is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zoals u weet houdt het CJIB zich met name bezig met het innen van boetes en administratiekosten op basis van het Verkeersreglement Bestuursrecht. Het CJIB handhaaft boetes en andere maatregelen en zorgt ervoor dat eventueel opgelegde boetes snel en efficiënt worden geïnd.