Ledger Leopard aan wieg eerste blockchain baby

Den Haag, 1 maart 2018 –Vorige week woensdag 21 februari is een praktijkproef gestart rondom blockchain in de kraamzorg. Initiatiefnemers coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland doen een proef van 3 maanden. Samen met kraamzorgorganisaties Liemerscare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA, wordt de komende maanden door ongeveer 50 kraamgezinnen de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’ gebruikt. Gedurende deze proefperiode wordt getoetst wat de toepassing van blockchaintechnologie in de praktijk betekent voor de administratieve processen rondom kraamzorg. Blockchainspecialist Ledger Leopard ontwikkelde in opdracht van Zorginstituut Nederland in 2017 het juridisch gecertificeerde Mijn Zorg Log en staat daarmee trots aan de wieg van de eerste blockchain baby.

 

Nu laten we zien
waarom blockchain de toekomst is

Jeroen van Megchelen, CEO Ledger Leopard: “Toen wij vorig jaar van Zorginstituut Nederland de opdracht kregen om een blockchaintoepassing voor de zorg te ontwikkelen, wist ik dat dit een belangrijk moment was. Nu moesten we laten zien waarom blockchain de toekomst is. Zorginstituut Nederland wilde inzicht krijgen in de mogelijkheden en consequenties van blockchaintechnologie voor de bestaande processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg. We zijn gaan bouwen en zo is Mijn Zorg Log ontstaan.”

Coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland willen toetsen of het mogelijk is om de burger meer controle te geven over z’n eigen zorggegevens. Van Megchelen is er van overtuigd dat dit met blockchain kan: “Blockchain heeft vier unieke eigenschappen die de technologie uniek, veilig en betrouwbaar maken en dit zie je ook terug in Mijn Zorg Log. Verschillende databronnen worden met elkaar verbonden, de gebruiker is de baas, de ingevoerde data is onweerlegbaar en alles werkt sneller, efficiënter en is daardoor goedkoper. Uit de proef met Mijn Zorg Log moet blijken of het administratieve proces daadwerkelijk geoptimaliseerd kan worden met behulp van blockchaintechnologie. Super spannend dus.”

Eerste ‘blockchain baby’

Aan de praktijkproef nemen drie kraamzorgorganisaties deel. Deze week was het zover en kwam de eerste blockchain baby ter wereld. De kraamverzorgenden en de jonge moeders houden hun urenregistratie bij op een smartphone met Mijn Zorg Log. Hierdoor zijn de geregistreerde uren vastgelegd en direct inzichtelijk voor de verschillende partijen die bij de kraamzorg betrokken zijn. De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar gegevens. En zij heeft bovendien real time inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar budget. Controle achteraf is dus niet meer noodzakelijk. Eind april verwachten de partijen de eerste resultaten.

 

 

Foto: op 17 januari ondertekenden Robbert Kastercum (Kraamzorg VDA),  Wim Peters (Liemerscare), Tiana van Grinsven (Zorginstituut Nederland), Kees Hamster (VGZ) en Richard van den Broek (RadboudUMC namens Kraamzorg Zuid-Gelderland) in aanwezigheid van blockchainbouwer Jeroen van Megchelen van Ledger Leopard een samenwerkingsovereenkomst voor de praktijkproef blockchain in de kraamzorg.

Sharon Tenda