Blockchain technologie als oplossing voor schuldenproblematiek?

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), gevestigd in Leeuwarden, is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zoals u weet houdt het CJIB zich met name bezig met het innen van boetes en administratiekosten op basis van het Verkeersreglement Bestuursrecht. Het CJIB handhaaft boetes en andere maatregelen en zorgt ervoor dat eventueel opgelegde boetes snel en efficiënt worden geïnd.

Het innen van boetes dient echter verantwoord en fatsoenlijk te gebeuren. Het incassotraject is geslaagd als iedereen die een boete krijgt deze ook betaalt. Maar hier ontstaat dus het probleem.

Voor een toenemend aantal burgers werken de handhavingsmaatregelen echter niet: zelfs als ze willen betalen, kunnen ze het niet. Om de mensen in deze groep op te sporen en diensten te verlenen en extra tijd te geven om aan hun verplichtingen te voldoen, heeft het CJIB een duidelijk 'signaal' nodig. Een soort knop waar mensen op kunnen slaan als ze niet instaat zijn om de boetes te kunnen betalen.

Kortom: Hoe herkent het CJIB iemand met problematische schulden en hoe kunnen zij zo vroeg mogelijk in een traject weten of iemand in de schulden zit, zodat daar rekening mee kan worden gehouden?"

"Zou blockchaintechnologie mogelijk kunnen helpen met die twee vragen?", vroeg men zich bij het CJIB af. Ja natuurlijk!

Lees hoe in dit artikel!

0
Feed